บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด  () 

 

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อย์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมากว่า 21 ปี ได้รับรองรับมาตราฐาน ISO 9001:2000 และ ISO OHSAS 18001:2007 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรถบัส,รถตู้รับ-ส่งพนักงาน,รถขน ส่ง,งานบริการทำความสะอาด,งานรับจัดสวนดูแลสวน ให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรรม อิสเทิร์นซีบอร์ดระยอง อมตะซิตี้ระยอง นิคมเหมราช นิคมปิ่นทอง มีลูกค้าที่ให้บริการ กว่า 200 บริษัท ในนิคมต่างๆ และมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน

 

View all บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด () jobs.

The data was found : 0 Row(s).