เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Employer Agency Name : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
Location : Sriracha
Category : Logistic / Warehouse
Date Posted : 05 Jan 2018
Qualification / Description

1. ดูแลการรับ-จัดเก็บ-จ่าย-จัดส่งสินค้าและควบคุมการตรวจนับสินค้าประจำวันและประจำเดือน
2. ทำการบันทึกข้อมูล INVENTORY
3. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  เพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี
  วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติคส์, บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
  สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
Address : 99 อาคาร KWE ซอยลาดพร้าว 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone : 02-792-5999 Fax : 02-512-4276
Email : saovanee.heingmeanee@kwe.com Website : www.kwe.co.th
Map :