เจ้าหน้าที่สโตร์

Employer Agency Name : บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Purchasing
Date Posted : 16 Mar 2018
Qualification / Description

1.ควบคุมดูแลการ รับเข้า - ตัดออกของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด
2.ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool, อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆ
3.สรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ ในแต่ละเดือน
4 จัดทำเอกสารต่างๆของหน่วยงานตามระบบ ISO
5.อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

  จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  มีประสบการณ์ ในส่วนของงานสโตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 : 2015
  มีความรู้เรื่องเครืองมือวัด หรือ Cutting Tool ต่างๆ ที่ใชในการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก

  สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตัวเองได้

 

สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์เซฟตี้
2.ค่าอาหาร 1,000 บาท/เดือน
3.ค่ารถ 1,000 บาท/เดือน
4.ค่าที่พัก 1,000 บาท/เดือน เมื่อผ่านทดลองงาน
5.เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
6.ค่ากะ 150 บาท/คืน (บางแผนก)
7.โบนัส
8.งานเลี้ยงประจำปี
9.ประกันสังคม
10.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ AIA (เมื่ออายุงานครบ1ปี)

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Vocational
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
Address : 27/157 ม. 5 ซ.เทศบาล 3/1 ถ.ศุขประยูร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง
Telephone : 038-206-740, 097-051-0759 Fax : 038-789-460
Email : hr@n2nintermold.com Website : www.n2nintermold.com
Map :