หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

Employer Agency Name : EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS COMPANY LIMITED
บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Executive / Management, Purchasing
Date Posted : 29 Jun 2018
Qualification / Description

รับผิดชอบในการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกผู้ส่งมอบใหม่ การพัฒนาผู้ส่งมอบ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯที่ใช้ในบริษัท และการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ในส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งดูแลบริหารงานจัดซื้อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและระบบอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินการ

 

  เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ หรือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ ISO9001 , TS16949
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีจัดซื้อ และเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
  หากมีความรู้เรื่องโพลีเมอร์ส หรือจบการศึกษาเกี่ยวกับยาง ,โพลีเมอร์ส จะพิจารณาพิเศษ
  ใช้โปรแกรม Express , Computer , MS Office ได้ดี
  มีความรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบ
  มีความละเอียดรอบคอบ รู้จักการวางแผน , ติดตามงานและประสานงาน

  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักการเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ
 • เบี้ยขยันแบบขั้นบันได (500, 600, 700 บาท)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • งานสังสรรค์ปีใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ
 • รางวัลพิเศษต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ กลุ่ม
 •  

   


  Salary : (Negotiable)
  Job Type : Full-time, Internship
  Experience Level : New Entry
  Education level : Bachelor
  Minimum Experience : 2 Year(s)

  Contact Information
  Employer Agency Name : EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS COMPANY LIMITED (บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด)
  Address : เลขที่ 26 หมู่ 4
  Telephone : 038-260-301-4 ต่อ 210 Fax : 038-260-493-4
  Email : yanee@erppolymers.com Website : www.erppolymers.com
  Map :