สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

Employer Agency Name : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : HR / Recruiting
Date Posted : 26 Feb 2018
Qualification / Description

-งานด้านแรงงานสัมพันธ์
-งานบริการ ติดต่อสื่อสาร
-งานกฎระเบียบ บริษัทข้อบังคับ
-กิจกรรมบริษัท
-งานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  เพศ ชาย/หญิง
  อายุ 23ปีขึ้นไป
  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  รักในการบริการ
  มีมนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่ดี

  มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

สวัสดิการ
- โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ AIA
- ประกันสุขภาพ Bupa
- เบี้ยขยัน 100-500 บาท
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่ากะ
- อาหารกลางวันฟรี
- พักร้อน
- วันหยุดสะสม
- เงินสะสม 5 ปี,10 ปี
- เงินเพื่อการเคหะ 3 ปี 1 แสนบาท
- แบบฟอร์มพนักงาน 1 ชุด/ปี
- เค้กวันเกิด
- สันทนาการ/สังสรรค์ประจำปี
- เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจ
- รถรับส่งเขตหอพักในโครงการ

 

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Address : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่700/707 หมู่ที่ 1ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Telephone : 02-525-8520-21 Fax : -
Email : hr@nslfood.com Website : -
Map :