ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Employer Agency Name : บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : HR / Recruiting
Date Posted : 08 Jan 2018
Qualification / Description

1.ติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง/ฝึกอบรม /แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการรวมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆในองค์กร
3.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 3 ปี ขึ้นไป
  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สาามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

  สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

 

สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าวิชาชีพ
-จัดที่พัก (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
-รางวัลตอบแทนการทำงานครบรอบครบรอบ 5 ปี และ15 ปี
-เบี้ยขยันรายเดือนและรายปี
-ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาล
-กองทุนประกันสังคม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-พักร้อนประจำปี
-เงินโบนัสประจำปี
-เครื่องแบบชุดฟอร์มพนักงาน
-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
-งานเลี้ยงประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยและรักษาตัวในโรงพยาบาล

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : N/A
Minimum Experience : 3 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด
Address : 29/3 ม.2 ถ.บ้านบึง-แกลง กม.56
Telephone : 038-168-572 ,081-358-1554 ,081-935-0024 Fax : 038168577
Email : hr@qualimer.co.th Website : http://qualimer.co.th
Map :