เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

Employer Agency Name : บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Purchasing
Date Posted : 08 Jan 2018
Qualification / Description

1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการร่วมกันในทุกกระบวนการจัดซื้อ
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่ Supplier เสนอเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสรุปและหาวิธีการต่อรองราคาให้ได้ดีที่สุด
4. สรรหา Supplier รายใหม่ๆ และให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโครงการรวมไปถึงติดตามและปรับปรุงการปฎิบัติงานของ Supplier ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
5. ติดตามและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
6. ตรวจสอบขอซื้อและใบสั่งซื้อ
7. เก็บข้อมูลด้าน Budget ในการสั่งซื้อเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การทำงานในครั้งต่อ ๆ ไป รวมถึงเป็นข้อมูลให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจสอบและรวบรวม Stock การจัดส่งสินค้าและการจ่ายเงินให้ Supllier
9. จัดทำรายงานรายเดือน และไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลงานและความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
10. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหารงานของแผนกร่วมกับผู้บังคับบัญชา
11. ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนกการดำเนินงานของแผนกจัดซื้อเพื่อปรับปรุงและทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
12. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  อายุ 24 ปีขึ้นไป
  วุฒิ.ปวช ขึ้นไป
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้ในระดับดี
  หากมีประสบการณ์ด้านสั่งซื้อเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากรู้ระบบ ISO 9001/TS16949 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ มีประสบการณ์ระดับหัวหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง

 

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : Internship
Education level : Vocational
Minimum Experience : 2 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Address : 188 หมู่ 9 ถ.บ้านเก่า ซอย 18 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง
Telephone : 038-156-652-4 ต่อ 0 Fax : 038-156-616
Email : hrmrg@syk.co.th Website : www.syk.co.th
Map :