พนักงานธุรการขาย

Employer Agency Name : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Sales, Account Executive
Date Posted : 10 Jan 2018
Qualification / Description

1.โทรศัพท์ขายสินค้า เพื่อเพิมยอดขาย
2.จัดการเปิดการขาย พร้อมดำเนินการเอกสาร
3.สรุปยอด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

  อายุ 20-37 ปี
  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
  มีใจรักงานขาย
  บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Vocational
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด
Address : 129 ม.3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
Telephone : 038-160-707, 086-355-4138 Fax : 038-160-706
Email : jutaporn@ndrubber.co.th Website : www.ndrubber.co.th
Map :