เจ้าหน้าที่การตลาด

Employer Agency Name : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Marketing / Advertising / PR
Date Posted : 12 Jan 2018
Qualification / Description

-จัดทำใบเสนอราคาสินค้าให้ลูกค้า
-รับ Order จากลูกค้า
-การจองเรือ เพื่อจัดส่งสินค้า จัดทำ Commencial Invoice , Packing List, FormD, L/C
-เอกสารอื่นๆ สำหรับดำเนินพิธีการขาออก - เข้า และยื่นขายตั๋วกับทางธนาคาร จัดสารรถจัดส่่งสินค้าตาม Order และจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ี่มีลักษณะเฉพาะให้แต่ละ Order

 

  วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสามขาที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ( พูด อ่าน เขียน )
  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP ,HACCP , BRC
  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  มีความรู้ทางโปรแกรม Photo Shop จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าสวัสดิการ
 • บ้านพักบริษัทฯ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์และอื่น ๆ
 •  


  Salary : (Negotiable)
  Job Type : Full-time, Internship
  Experience Level : New Entry
  Education level : Bachelor
  Minimum Experience : N/A

  Contact Information
  Employer Agency Name : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
  Address : 39/16 ม.3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
  Telephone : 038-799-101-3 , 084-868-1313 Fax : 038-799-100
  Email : organic.farm@meritfood.co.th Website : www.meritfood.co.th
  Map :