เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Employer Agency Name : Vandapac Co., Ltd.
บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Purchasing
Date Posted : 12 Jan 2018
Qualification / Description
  เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  จบปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป หรือ จัดซื้อทั่วไป
  สามารถขับรถยนต์ได้

  สามารถใช้ MS-OFFICE ได้คล่อง

 

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : Vandapac Co., Ltd. (บริษัท แวนด้าแพค จำกัด)
Address : 700/135 Moo 5
Telephone : 038-743-582-3 ext. 2521 Fax : 038-743-730 EXT 2519
Email : wisit.p@vandapac.com Website : www.vandapac.com
Map :