พนักงานขาย

Employer Agency Name : บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Sales, Account Executive
Date Posted : 12 Jan 2018
Qualification / Description

-ขายสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและแผ่นโพลีคาร์บอเนต
-รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

  เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี
  มีประการณ์ด้านการขายสินค้าโรงงานอุสาหกรรม และสินค้าวัสดุก่อสร้าง 1-2 ปีขึ้นไป
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  บุคลิกภาพี มีทักษะด้านการสื่อสาร
  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ

- ค่าอาหาร 
- ค่าเบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินเดือนค่าจ้างประจำปี

 

 

 

 

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
Address : 9/4 หมู่ 1 ถ.บ้านบึง-พานทอง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
Telephone : 038-159-903-4 Fax : 038-159-905
Email : jiratt-i@hotmail.co.th Website : www.polytopinter.com
Map :