เจ้าหน้าที่บัญชี

Employer Agency Name : บริษัท โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต จำกัด
Location : Sriracha
Category : Account/Cashier
Date Posted : 12 Jan 2018
Qualification / Description

1. จัดทำเอกสารทางธุรกรรมการเงิน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำวัน, เดือน , ปี
3. สั่งซื้อสิ้นค้าตามใบสั่งงาน
4. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  อายุ 22 - 30 ปี
  ใช้โปรแกรม MS – Office ได้ดี
  มนุษย์สัมพันธ์ดี

  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
- ค่าที่พัก
- ค่าเดินทาง
- ค่าอาหาร
- เบี้ยขยัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- เงินรางวัลประจำปี และเงินช่วยเหลืออื่นๆ

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต จำกัด
Address : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ตลาดทะเลทอง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
Telephone : 038-337-917,091-578-1350 Fax : 038-337-790
Email : chotevanakan@gmail.com Website : -
Map :