เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Employer Agency Name : Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Location : Sriracha
Category : Logistic / Warehouse
Date Posted : 24 Jan 2018
Qualification / Description

1. ดูแลจัดทำเอกสารภายใน ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในระบบ(มาสเตอร์คาร์โก้)
2. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ
3. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า
4. จัดเตรียมทำเอกสารการสั่งสินค้าและจัดแจงให้ส่วนงาน เพื่อทำการจัด/ตรวจเช็ค/จัดส่ง
5. ติดต่อประสานงานเพื่อทำการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้าทุกวัน
6. ควบคุมและจัดเก็บเอกสารการส่งมอบสินค้า
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

  เพศหญิง,ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  มีประสบการณ์คลังสินค้า 1-2 ปีขึ้นไป
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิต 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าล่วงเวลาในการทำงาน
- อัตราเงินเบี่ยขยัน
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าทำงานในเวลากลางคืน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลียงประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ลาอื่นๆ
- โบนัสประจำปี
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่ของพนักงาน

Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Address : 2922/260 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Telephone : 02-716-5380 ต่อ 313, 308, 306 Fax : 02-716-5280
Email : hr@suzuyo.co.th Website : www.suzuyo.co.th
Map :