เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Employer Agency Name : บริษัท พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Logistic / Warehouse
Date Posted : 29 Jan 2018
Qualification / Description

1. ดูแล วางแผน วิเคราะห์แผนวัตถุดิบให้เป็นไปตามยอดการผลิต
2. ดูแล นับสต๊อค รับของ จ่ายของ ให้ตรงกับความเป็นจริง 
3. ติดต่อประสานงานกับฝ่่ายจัดซื้อ และแผนกต่างๆ 
4. สรุปยอดสต๊อคเสนอผู้บริหาร

  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้งาน มีความอดทน รับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์

สวัสดิการ
- ค่าอาหาร 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าเบี้ยขยัน 
- ผลตอบแทน 
- ค่าตำแหน่ง 
- โบนัส 
- ฯลฯ


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : N/A
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ จำกัด
Address : 46 ม.2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
Telephone : 038-292-626-7 Fax : 038-292-523
Email : info@pttractor.com Website : www.pttractor.com
Map :