บริการลูกค้า

Employer Agency Name : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
Location : Pattaya
Category : Customer Service / Support / Call Center
Date Posted : 02 Feb 2018
Qualification / Description

- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ตรวจสอบประวัติลูกค้า 
- บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ 
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา

  เพศชาย/หญิง อายุ 23-32 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  มีประสบการณ์งานขาย งานบริการลูกค้า 1 ปีขึ้นไป
  มีทักษะการบริการงานขายสาขา มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้

  เป็นคนพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ค่าทันตกรรม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล
- กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
Address : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เลขที่ 89/170 อาคารจุฑามาศ ชั้น 4, 5, 9, 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Telephone : 02-792-1888 Fax : -
Email : hr@ngerntidlor.com Website : -
Map :