เจ้าหน้าที่ธุรการ/บุคคล

Employer Agency Name : บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
Location : Sriracha
Category : Administrative / Clerical / Secretary, HR / Recruiting
Date Posted : 02 May 2018
Qualification / Description

1. ดูแลระบบงานประชุมทั้งหมด
- ออกจดหมายเชิญประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- จดบันทึกการประชุม และ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- เตรียมความพร้อมห้องประชุม

2. สนับสนุนการทำงานระบบ ISO
- ขึ้นทะเบียนและเก็บรวบรวมเอกสาร
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ Audit

3.สนับสนุนงานด้านฝ่ายบุคคล
- เก็บข้อมูล Finger Scan ของพนักงาน
- ดูแลงาน Office Supply และสวัสดิการพนักงาน

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีไหวพริบ ความจำที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ เป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา
  มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย แต่งกายถูกกาละเทศะ
  มีทักษะในการฟังและพูดที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
  สามารถใช้ Program Mr.Office ได้เป็นอย่างดี
  ขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่วนสูงระหว่าง 157 - 167 ซม. น้ำหนักอยู่ระหว่าง 45 - 60 กก.
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี
2. ประกันสังคม และประกันสุขภาพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. สวัสดิการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน มีบุตร วันเกิด ฯลฯ
5. สวัสดิการเยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจสงเคราะห์
6. ชุดฟอร์มพนักงาน
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ / งานกีฬาสี / ท่องเที่ยวประจำปี
8. อบรมทั้งภายในและภายนอก / การสัมมนานอกสถานที่
9. ค่าที่พัก / ค่าน้ำมัน / ค่าโทรศัพท์ / ค่าวิชาชีพ (ในบางตำแหน่ง)
10. สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน
 
 

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
Address : บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด 374 หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Telephone : 038-349-329 ต่อ 119 Fax : -
Email : hr@lifeandliving.co.th Website : -
Map :