เจ้าหน้าที่บัญชี

Employer Agency Name : บริษัท เลเจนท์ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Account/Cashier
Date Posted : 07 Feb 2018
Qualification / Description

-รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
-จัดทำเอกสารชุดการจ่าย,จัดทำเช็คพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
-ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีขาย ใบกำกับภาษีซื้อ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย,ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย
-บันทึกใบสำคัญรับ-จ่ายทั่วไป,สรุป รายงานใบ หักภาษี ณที่จ่าย ในแต่ละเดือน,สรุปกระทบยอดภพ30 แต่ละเดือน,ตรวจเงินสดย่อยของโรงงานและสำนักงาน
-มีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานของหน่วยงาน,งานหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  เพศชาย / หญิง อายุ23- 35ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน การธนาคาร อื่นๆที่เกี่่ยวข้อง
  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  สามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆ และรับความกดดันได้
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย1- 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สามารถใช้โปรแกรม CD Organizer ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- เบี้ยขยัน (เข้างานก่อนเวลาที่กำหนด+ไม่ขาด ลา มา สาย )
- เบี้ยเลี้ยง (เมื่อออกนอกสถานที่)
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ( กรณีปฏิบัติงานที่โรงงานมีค่าอาหาร วันละ 25บาท)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมประจำปีตามที่บริษัทฯกำหนด
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยเลี้ยงพิเศษ (กรณีที่ไม่ได้พักที่โรงงาน 1500)

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เลเจนท์ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
Address : บริษัท เลเจนท์ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด 488 หมู่3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10500
Telephone : 033-047-370, 083-197-4566, 089-697-3131 Fax : -
Email : hr@legendlifetile.com Website : -
Map :