เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

Employer Agency Name : Ticon Logistics Park Co.,Ltd.
Location : Sriracha
Category : Customer Service / Support / Call Center
Date Posted : 07 Feb 2018
Qualification / Description

1.อำนวยความสะดวกแก่ ผู้เช่า/ใช้คลังสินค้า รวมถึงผู้มาติดต่อ ให้ได้รับการบริการที่ดี และความพึงพอใจจากการใช้คลังสินค้าของโครงการ
2.ประสานงานซ่อมบำรุงคลังสินค้ากับผู้เช่า/ใช้คลังสินค้าภายในโครงการ
3.ดูแลความเรียบร้อยและจัดการงานซ่อมบำรุงทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ
4.ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาต่างๆ เช่น งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานกำจัดแมลง งานสวนและต้นไม้ เป็นต้น
5.ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข่น อบต. ที่ดิน การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
6.บริหารจัดการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง ให้พร้อมใช้งานภายในโครงการ
7.บริหารจัดการงานเอกสารของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
8.ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.วัน-เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – เสาร์ / 8.00 – 17.00น.

  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจบริการ (หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารหรืองานระบบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้
  สามารถขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา) และมีใบขับขี่

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : 5 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : Ticon Logistics Park Co.,Ltd.
Address : Eastern Seaboard Industrail Estate (Chonburi) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Telephone : 02-679-6565 Fax : -
Email : hr@ticon.co.th Website : -
Map :