เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก

Employer Agency Name : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Import - Export
Date Posted : 28 Feb 2018
Qualification / Description

1. ดำเนินการเรื่องนำเข้าส่งออก
2. จัดทำเอกสารนำเข้าส่งออก
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมมาย

  เพศ หญิงหรือชาย
  วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 1-3 ปี
  มีความระเอียดรอบครอบ
  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel Word Outlook ได้

 

สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี
2.ประกันชีวิต
3.เบี้ยขยัน
4.ค่าครองชีพ (บางตำแหน่ง)
5.ค่าเข้ากะ
6.ที่พักราคาพนักงาน
7.ข้าวฟรี
8.ชุดยูนิฟร์อม
9.งานเลี้ยงประจำปี
10.รถรับ-ส่งฟรี ( 10 เส้นทาง )
11.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
12.งานแข่งขันกีฬาประจำปี

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
Address : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด 77 ม.4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
Telephone : 038-932-900ต่อ 8232,8180 Fax : -
Email : hr@gfn.co.th Website : -
Map :