เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

Employer Agency Name : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Account/Cashier
Date Posted : 28 Feb 2018
Qualification / Description

- รับเงินตาม TNV. ขาย
- จัดทำรายงานการรับเงิน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  เพศชาย / หญิง
  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  สาขา การเงิน /บัญชี

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี
2.ประกันชีวิต
3.เบี้ยขยัน
4.ค่าครองชีพ (บางตำแหน่ง)
5.ค่าเข้ากะ
6.ที่พักราคาพนักงาน
7.ข้าวฟรี
8.ชุดยูนิฟร์อม
9.งานเลี้ยงประจำปี
10.รถรับ-ส่งฟรี ( 10 เส้นทาง )
11.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
12.งานแข่งขันกีฬาประจำปี

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
Address : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด 77 ม.4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
Telephone : 038-932-900ต่อ 8232,8180 Fax : -
Email : hr@gfn.co.th Website : -
Map :