เลขานุการ

Employer Agency Name : SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE(THAILAND) COMPANY LIMITED
Location : Muang Chonburi
Category : Administrative / Clerical / Secretary
Date Posted : 09 Feb 2018
Qualification / Description

1.จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงาน Pipeline
2.ติดต่อประสานงาน,รับส่งเอกสารผ่าน E-Mail เป็นภาษาอังกฤษ
3.ติดต่อประสานงานทั่วไปในสำนักงานที่ อ. หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  เพศหญิง อายุ23-30ปี
  วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง,พูด,อ่าน ,เขียน ในระดับดี
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft office
  สามารถสมัครผ่าน JobThai หรือ ส่ง Resume หรือ CV เข้ามาทาง E-Mail เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันลาพักผ่อนประจำปี

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE(THAILAND) COMPANY LIMITED
Address : SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE(THAILAND) COMPANY LIMITED 555 อาคาร รสาทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone : 064-230-4946 Fax : -
Email : hr@sinopecgroups.com Website : -
Map :