เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

Employer Agency Name : บริษัท วิริยะไพศาล จำกัด
Location : Sriracha
Category : Administrative / Clerical / Secretary
Date Posted : 09 Feb 2018
Qualification / Description

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, Supplier, ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ
2. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ได้
2. จัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้า งานสนับสนุนของฝ่ายขาย
3. รับโทรศัพท์ และเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และขายได้
4. คีย์ข้อมูลสินค้า เข้า - ออก
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. สามารถทำงานได้ จันทร์ - เสาร์ (8.00-17.00)

  เป็นเพศชาย - หญิง อายุ 24 - 40 ปี (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
  วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ อาทิ Microsoft Office; Word, Excel
  มีประสบการณ์การประสานงาน ออฟฟิศ, ลูกค้า และในโรงงาน
  มีความรับผิดชอบ, มีวินัย, ขยัน, ซื่อสัตย์ และคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
  อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่ประสบการณ์ และความสามารถ

  มีความสามารถด้านการต่อรอง, ขยัน และอดทน

สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม
2. ค่าคอมมิสชั่น, ค่าล่วงเวลา (โอ.ที.)
3. เงินพิเศษ, วันลาพักร้อน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Vocational
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท วิริยะไพศาล จำกัด
Address : บริษัท วิริยะไพศาล จำกัด 1/5 ม.11 ซ.บ้านหนองข่า 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Telephone : 088-219-0507 Fax : -
Email : hr@viriyaphaisal.com Website : -
Map :