ธุรการการขาย

Employer Agency Name : บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Administrative / Clerical / Secretary, Sales, Account Executive
Date Posted : 12 Feb 2018
Qualification / Description

1.จัดทำด้านเอกสารส่งออกทั้งหมด เช่น Invoice, Packing List, B/L,Certificate, C/O etc,Fromต่างในการส่งออก 
2.ประสานงานด้านเอกสารส่งออกกับธนาคาร 
3.ประสานงานกับสายเรือ shipping 
4.ตรวจเช็ค BL 
5.จัดหา เจรจา ต่อรอง ค่าขนส่งสินค้า ทั้งทางเรือและทางอากาศ/ดูแลค่าใช้จ่ายของที่จะต้องจ่ายให้กับ Forwarder หรือ Shipping
6.จัดทำเอกสารการสั้งซื้อสินค้าต่างประเทศ
7.เปิดใบสั่งซื้อและติดต่อเรื่องสินค้านำเข้า
8.ประสานงานกับบริษั Shipping เพื่อดำเนินการผ่านพิธีศุลกากร
9.ประสานงานขายกับลูกค้าในประเทศ
10.ออกINV.ขายในประเทศ
11.สรุปรายงานด้านงานขาย

  สามารถ พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ รวมถึงติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  จบการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี
  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สามารถใช้ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ
- ค่าอาหาร 
- ค่าเบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินเดือนค่าจ้างประจำปี

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : 3 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
Address : 9/4 หมู่ 1 ถ.บ้านบึง-พานทอง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
Telephone : 038-159-903-4 Fax : 038-159-905
Email : jiratt-i@hotmail.co.th Website : www.polytopinter.com
Map :