เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา - Urgent!

Employer Agency Name : บริษัท บีเอสเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
Location : Pattaya
Category : Administrative / Clerical / Secretary
Date Posted : 22 May 2018
Qualification / Description

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-          เพศหญิง   วุฒิปริญญาตรี

-          สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั้งการพูดและการโต้ตอบทาง E-mail  ได้เป็นอย่างดี

-          มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

-          มีความอดทนต่อความกดดัน   และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี

-          รักงานให้บริการ  ตรงต่อเวลา  มีความขยัน  รับผิดชอบต่องาน

รายละเอียดของงาน

-          ปฏิบัติงานเลขานุการ,     ต้อนรับลูกค้า   รวมถึงติดต่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

-          ตามที่ตกลงกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สวัสดิการ

-          มีวันหยุดตามประเพณี  และวันหยุดประจำปี,   มีค่าอาหารกลางวัน,    มีประกันสังคม,   มีโบนัส              และมีประกันอุบัติเหตุ

เวลาการปฏิบัติงาน

-          ทำงานวันจันทร์  -  วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึง  17.00  น.     หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ทำงาน

-          บริษัท  บีเอสเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ คอนเซาท์ติ้ง  จำกัด (BSS)

ที่ตั้ง    อยู่ติดถนนสุขุมวิท ซอยชัยพกฤษ์ 1   เลขที่  363/2  ม.12  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   20150         โทร.038-074650


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : Mid-Senior
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 3 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท บีเอสเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
Address : 383/2 ถนนสุขุมวิท หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Telephone : 038-064-750 Fax : -
Email : lukkana.pr@hotmail.com Website : -
Map :