บัญชี 1 อัตรา - Urgent!

Employer Agency Name : บริษัท บีเอสเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
Location : Pattaya
Category : Account/Cashier
Date Posted : 30 May 2018
Qualification / Description

ตำแหน่งที่รับสมัคร

-    พนักงานบัญชีจำนวน   1  อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง
จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการบัญชี   หรือ    ระดับ ปริญญาตรี   สาขาการบัญชี

รายละเอียดของงาน

ปฏิบัติงานบันทึกบัญชี  เตรียมแบบแสดงรายการเพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ปิดงบการเงิน   งานติดตามเอกสารพร้อมจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน

ตามที่ตกลงกัน

สวัสดิการ

มีวันหยุดตามประเพณี  และวันหยุดประจำปี,   มีค่าอาหารกลางวัน,    มีประกันสังคม,   มีโบนัส,              มีประกันอุบัติเหตุ

เวลาการปฏิบัติงาน

ทำงานจันทร์  -   ศุกร์      ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึง  17.00  น.     หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ทำงาน

บริษัท  บีเอสเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด (BSS)

ที่ตั้ง    อยู่ติดถนนสุขุมวิท   เลขที่  363/2  ม.12  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   20150 

          โทร.038-074650

ประกอบกิจการประเภท  สำนักงานบัญชี

Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : N/A
Education level : Diploma
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท บีเอสเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
Address : 383/2 ถนนสุขุมวิท หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Telephone : 038-064-750 Fax : -
Email : lukkana.pr@hotmail.com Website : -
Map :