เจ้าหน้าที่บัญชี

Employer Agency Name : Torii Thai Co., Ltd.
บริษัท โทรี่ไทย จำกัด
Location : Sriracha
Category : Account/Cashier
Date Posted : 16 May 2018
Qualification / Description

ดูแลรับผิดชอบส่วนงานบัญชีต้นทุน

  เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  ถ้ามีประสบการณ์ด้านต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยเลี้ยง
- เบี้ยขยัน
- ยูนิฟอร์ม

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : Torii Thai Co., Ltd. (บริษัท โทรี่ไทย จำกัด)
Address : 600/22 Moo11 (Sahaphat Group, behind Factory Outlet: THAILANDBEST)
Telephone : 038-480-060, 038-480-835, 081-687-8855 Fax : 038-480-923
Email : torii4@tttmaxnet.com Website : www.torii-elc.co.jp
Map :