พนักงานฝ่ายผลิต

Employer Agency Name : WASTE MANAGEMENT SIAM LTD.
Location : Sriracha
Category : Factory/QA/QC
Date Posted : 16 May 2018
Qualification / Description

- ปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- ทดสอบและตรวจตราระบบอย่างสม่ำเสมอ
- รักษา และ ทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู่ในสภาพดี และ สะอาดอยู่เสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช.

  มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • อาหารกลางวัน
 • เบี้ยขยัน
 • ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลาบวช
 • อบรมตามตำแหน่งงานกับสถาบันอาชีพ
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินโบนัส
 •  


  Salary : (Negotiable)
  Job Type : Full-time, Internship
  Experience Level : New Entry
  Education level : High School
  Minimum Experience : N/A

  Contact Information
  Employer Agency Name : WASTE MANAGEMENT SIAM LTD.
  Address : 589/142 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์1 ชั้น25 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.3 แขวงบางนา เขตบางนา
  Telephone : 02-745-6926-7 Fax : 02-745-6928
  Email : hr-admin@wms-thailand.com Website : www.wms-thailand.com
  Map :