เจ้าหน้าที่ธุรการ

Employer Agency Name : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
Location : Muang Chonburi
Category : Administrative / Clerical / Secretary
Date Posted : 08 Jun 2018
Qualification / Description

- รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล
- จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสาร
- การติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ
- เบิกของใช้และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานเตรียมพรีมิกซ์

 

  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการหรือเอกสาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และ โปรแกรม Excel, Word , Power Point ,
  ใช้คำสั่งทางสถิติเบื้องต้นได้ (เช่น SUM, COUNT, MIN, MAX, Average, SUMIF เป็นต้น)

  หากผ่าน ระบบคุณภาพ ISO9001 / ISO2200 / GMP / UFAS จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

สวัสดิการ
- ค่ากะ
- เบี้ยขยัน
- ค่าอาหารต่อวัน
- โบนัสประจำปี
- หอพักพนักงาน
- รถรับส่งบุตรหลานพนักงานไปโรงเรียน
- Internet หอพักฟรี
- โรงอาหารราคาสวัสดิการพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- รถรับส่งกลับกรุงเทพทุกวันหยุด
- ดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส.สวัสดิการพนักงาน
- ร้านค้าสวัสดิการภายในโรงงาน
- ห้องออกกำลังกาย
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลืองานแต่ง
- ทุนการศึกษาบุตร
- เงินกู้ยืม กรณีฉุกเฉิน

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
Address : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
Telephone : : 038-442-700 ต่อ 2764, 2703 Fax : -
Email : hr@ktfood.com Website : -
Map :