พนักงานขาย

Employer Agency Name : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Location : Sriracha
Category : Sales, Account Executive
Date Posted : 23 May 2018
Qualification / Description

- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

 

  เพศชาย อายุไม่เกิน 25-30 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการ์ทำงานด้านเครื่องมือวัดมิติในระบบควบคุมคุณภาพ (QC) และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน หรือ ประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)

  สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี 
• ปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี
• จัดสรรส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่น 
• ค่าสึกหรอรถยนต์
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เบี้ยขยันรายเดือน
• รางวัลการปฏิบัติงานนานปี 
• เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มงคลสมรส, ครอบครัวมรณกรรม
• ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่กับ AIA 
• ฝึกอบรมภายในเเละภายนอก
• ชุดยูนิฟอร์ม 
• กิจกรรมสันทนาการ
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 284 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
Telephone : 02-762-3000 ต่อ 1335 Fax : 02-762-3030
Email : smp@sumipol.com Website : www.sumipol.com
Map :