เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Employer Agency Name : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Location : Sriracha
Category : HR / Recruiting
Date Posted : 23 May 2018
Qualification / Description

- ดำเนินงานด้านบุคคล ทั้งการสรรหาบุคลากร ประสานงานการฝึกอบรม พนักงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ 
- ดำเนินงานด้านธุรการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
- กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยและงานทำงานความสะอาดกับบริษัทรับจ้างภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและงานธุรการสำนักงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานงานบริหารบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจบริการและทำงานเป็นทีม
  มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดี

  สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่

 

สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี 
• ปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี
• จัดสรรส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่น 
• ค่าสึกหรอรถยนต์
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เบี้ยขยันรายเดือน
• รางวัลการปฏิบัติงานนานปี 
• เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มงคลสมรส, ครอบครัวมรณกรรม
• ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่กับ AIA 
• ฝึกอบรมภายในเเละภายนอก
• ชุดยูนิฟอร์ม 
• กิจกรรมสันทนาการ
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 5 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 284 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
Telephone : 02-762-3000 ต่อ 1335 Fax : 02-762-3030
Email : smp@sumipol.com Website : www.sumipol.com
Map :