เจ้าหน้าที่ธุรการ

Employer Agency Name : K.R.C. Transport & Service Co., Ltd.
Location : Sriracha
Category : Administrative / Clerical / Secretary
Date Posted : 16 May 2018
Qualification / Description

-ดูแล ติดต่อ และทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
-ดูแลงานด้านประกันภัยฯ รถส่วนกลางของบริษัท
-ดูแลทรัพย์ตรวจเช็คสินของบริษัทฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร และห้องประชุม
-เปิดใบขอสั่งซื้อ (PR) ในระบบ SAP
-รวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของฝ่าย General Affiar
-ทำหน้าที่รับและดูแลจดหมาย เอกสาร พัสดุ ต่างๆ
-ทำรายงานค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ AIS ,TOT ,TRUE ของบริษัทฯ ทุกรายการ
-ทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ ช่วยต้อนรับลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ

 

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% หรือ 5%
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมได้ ไม่เกิน 12 วัน/ปี
- วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน
- ว่าจ้างเป็นพนักงานรายเดือน
- บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ไม่ใช่ Subcontract)
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่าอาหาร
- ค่าตำแหน่งตามระดับตำแหน่ง
- ค่าช่วยเหลืองานศพ (กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต)
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ของขวัญวันเกิด
- กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย
- จัดงานปีใหม่

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : N/A
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : K.R.C. Transport & Service Co., Ltd.
Address : 96 ม.5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
Telephone : 038-401-309-10 กด 0, 087-076-8228 Fax : 038-401-335
Email : hr_recruit@krctrans.com Website : http://www.krctrans.com
Map :