เจ้าหน้าที่บัญชี

Employer Agency Name : K.R.C. Transport & Service Co., Ltd.
Location : Sriracha
Category : Account/Cashier
Date Posted : 16 May 2018
Qualification / Description

1.บันทึกรายการรับสินทรัพย์ จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และติดรหัสประจำสินทรัพย์
2.จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ และบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์
3.บันทึกรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ พร้อมจัดทำรายงานค่าเสื่อมราคา และมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
4.ตรวจนับสต็อคอะไหล่ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ประจำเดือน
5.ตรวจสอบรายการลงบัญชีพร้อมทั้งจัดเก็บ เอกสารสมุดรายวันทั่วไป (JV), เอกสารใบสำคัญรับ (RV)
6.จัดทำรายงานกระทบยอดคงเหลือ หมวดสินทรัพย์
7.จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ประจำเดือน

  เพศหญิง
  อายุ 23 ปีขึ้นไป
  ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
  ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้เกี่ยวกับ ภ.ง.ด. 3,53,2,54 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีความรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ, ภาษีขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% หรือ 5%
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมได้ ไม่เกิน 12 วัน/ปี
- วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน
- ว่าจ้างเป็นพนักงานรายเดือน
- บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ไม่ใช่ Subcontract)
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่าอาหาร
- ค่าตำแหน่งตามระดับตำแหน่ง
- ค่าช่วยเหลืองานศพ (กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต)
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ของขวัญวันเกิด
- กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย
- จัดงานปีใหม่

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : K.R.C. Transport & Service Co., Ltd.
Address : 96 ม.5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
Telephone : 038-401-309-10 กด 0, 087-076-8228 Fax : 038-401-335
Email : hr_recruit@krctrans.com Website : http://www.krctrans.com
Map :