**Walk in Interview สาขาเปิดใหม่ Royal Garden Pattaya วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30-17.30 น. ร้าน Wineconnection - Urgent!

Employer Agency Name : Wineconnection Co.,Ltd. (Head Office)
ไวน์ คอนเน็คชั่น
Location : Muang Chonburi, Pattaya
Category : Others, Restaurant/Club/Bar
Date Posted : 30 Nov 2018
Qualification / Description

ร้านอาหารอิตาเลี่ยนไวน์คอนเน็คชั่น  สาขาเปิดใหม่ Royal Garden Pattaya

 

**เปิด Walk in Interview **

 

วันอังคารที่  13  พฤศจิกายน 2561  เวลา 11.30-17.30 น.

 

สถานที่สัมภาษณ์ : Food Wave FL.3 Royal Garden Plaza Pattaya

 

รับสมัครพนักงานหน้าร้าน(Service)และหลังร้าน(Kitchen) ประจำร้านอาหารอิตาเลี่ยน ดังนี้

 

 

***ส่วนหน้าร้าน(Service)***

1.Restaurant Manager                                1         ตำแหน่ง (ส่งResume ภาษาอังกฤษ)

 

2.Assist.Rest.Manager                               1         ตำแหน่ง (ส่งResume ภาษาอังกฤษ)

 

3.ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)                  1          ตำแหน่ง

 

4.พนักงานเสริฟ์(Waiter-Waitress)              7          ตำแหน่ง

 

5.พนักงานขายไวน์ (Shop Staff)                 2          ตำแหน่ง

 

6.พนักงานต้อนรับ(Hostess)                        1          ตำแหน่ง

 

7.บาร์เทนเดอร์(Bartender)                          2          ตำแหน่ง

 

***ส่วนหลังร้าน(Kitchen)***

1. Sous Chef                                              1          ตำแหน่ง

 

2. Chef de Party                                         2          ตำแหน่ง

 

3. Commis Chef                                        4          ตำแหน่ง

 

4. Cook Helper                                          2          ตำแหน่ง

 

สนใจติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ 0814222013  

-คุณมิ้ง ดูพนักงานตำแหน่งส่วน Kitchen  และ พนักงานตำแหน่ง Rest.MGR./Assist.Rest.MGR.

-คุณต้น ดูพนักงานตำแหน่งส่วนหน้าร้าน Service 

-คุณเจฟ ดูพนักงานตำแหน่ง Shop Staff

 

 

ลักษณะงานตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)

- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกบริการลูกค้า

- ควบคุมระดับการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

- มอบหมายงานให้กับพนักงานแผนกบริการได้อย่างเหมาะสม

- รายงานการสั่งซื้ออุปกรณ์ภายในแผนกบริการให้กับผู้จัดการร้าน

- รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้จัดการร้านรับทราบ

- ตรวจสอบความเหมาะสมของระดับของเสียงดนตรีและความสว่างของไฟภายในร้าน

- ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ

 

** ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานเสริฟ์ (Waiter)**

- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง

- ต้อนรับลูกค้า และรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า

- นำอาหารและเครื่องดื่มเสริฟให้กับลูกค้า

- ทำความสะอาดร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

- อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ระหว่างลูกค้ารับประทานอาหาร

 

** ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ (Hostess)**

-ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน ด้วยกริยายิ้มแย้มแจ่มใส

-นำลูกค้าไปนั้งโต๊ะที่เหมาะสม

-ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม

-แจ้งนโยบายการจองโต๊ะให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง

-ควบคุม ดูแล และจัดสรรการจองโต๊ะให้เหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของบริษัท

-ดูแลการบริการลูกค้าภายในร้าน ในระบบ มาถึงก่อน ได้รับบริการก่อน

-กล่าวขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่ใช้บริการกับทางร้าน

 

** ลักษณะงาน Bartender บาร์เทนเดอร์ **

- เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและการเตรียมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตฐาน

- เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง

- ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ

- รายงานการสั่งซื้ออุปกรณ์ของแผนกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ

- รายงานสต๊อกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ

- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำเดือนกับแผนกบัญชี

 

** ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานขายไวน์ (Shop Staff)**

- แนะนำไวน์ และเสนอขายไวน์และเสนอขายไวน์ให้กับลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านและรับประทานในร้าน

-รับผิดชอบเครื่องคิดเงินในส่วนร้านไวน์

-ดูแลความสะอาดร้านและบริเวณเชลไวน์

-เช็คสต๊อกไวน์ประจำวัน

-สรุปยอดขายประจำวันและส่งรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

-ช่วยบริการลูกค้าในส่วนร้านอาหาร(เหมือนพนักงานเสิร์ฟ)

-จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม

-รับออร์เดอร์จากลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไวน์ให้กับลูกค้า ดูแลบริการเติมเครื่องดื่มและอัพเชล

-เคลียร์โต๊ะลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คบิลและจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่

-ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 

 

 

ส่วนหลังร้าน (Kitchen)

 

***ลักษณะงานตำแหน่ง Chef de Partie***

- ควบคุมดูแลเวลาการทำงานของพนักงานและกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

- รายงานปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงานให้กับ  Sous Chef ทราบ

- ตรวจสอบอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานและรายงานให้ Sous Chef ทราบ

- มอบหมายงานการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานให้กับพนักงานแต่ละช่วงการทำงาน

- ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละช่วงการทำงาน

- ตรวจสอบมาตรฐานของการประกอบอาหารให้คงที่

- ควบคุมความถูกต้องของปริมาณการใช้วัตถุดิบในการเตรียมอาหารแต่ละชนิด

- ควบคุมปริมาณของอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่มี (Par-stock level)

- มอบหมายหน้าที่การจัดเตรียมอาหารให้พนักงานแต่ละคน

- ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าตามระบบ FIFO (First in, First out) และตรวจสอบฉลากสินค้าและวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ

- เสนอรายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ต้องจำเป็นในครัวให้กับ Sous Chef

- รายงานการเน่าเสียของวัตถุดิบและรายงานยอดสินค้าคงเหลือ (Stock card) การหมุนเวียของสินค้าเข้าและออก ของคลังสินค้า ในแต่ละวัน

 

 

**ลักษณะงานตำแหน่ง Commis Chef**

- ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง

- ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง

- เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง

- รายงานปริมาณเครื่องปรุงขาดให้กับ Chef de partie ทราบ

- ที่จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู

- รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ให้กับ Chef de partie ทราบ

- ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน

 

**ลักษณะงานตำแหน่ง Cook helper**

- ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร

- เตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร (หั่น ปอกเปลือก หรือต้ม)

- นำวัตถุดิบออกมาใช้ตามลำดับวันที่หมดอายุก่อน หรือลำดับการจัดเก็บ

- ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง

- เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง

- จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู

- ล้างทำความสะอาดจานร่วมกับพนักงานล้างจาน

- ทำความสะอาดพื้นและโต๊ะประกอบอาหารก่อนและหลังรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน

- นำขยะไปทิ้งเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน

- ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : N/A
Education level : N/A
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : Wineconnection Co.,Ltd. (Head Office) (ไวน์ คอนเน็คชั่น )
Address : 90/9 Sathorn Thani Building1 6th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak,Bangkok 10500
Telephone : 02-238-2137 # 64,081-422-2013 Fax : 02-2342138
Email : phatcharaphasit.c@wineconnection.com Website : www.wineconnection.co.th
Map : View map here