เจ้าหน้าที่บัญชี

Employer Agency Name : บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด.
Location : Sriracha
Category : Account/Cashier
Date Posted : 24 Dec 2018
Qualification / Description

- ดูแล ตรวจสอบ จัดทำ เอกสารบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี
- ลงบันทึกบัญชี
- ปิดงบการเงินและยื่นภาษี
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  เพศ ชาย/หญิง
  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและภาษี 3 ปีขึ้นไป
  สามารถปิดงบบัญชีได้
  มีความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
  มีความละเอียด รอบคอบ, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  ขยัน อดทน สู้งาน มีทัศนคติที่ดี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

สวัสดิการ
- สำนักงานใหญ่หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์และวันอาทิตย์
- โครงการได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินพิเศษโอนบ้าน
- ฟิตเนส
- โบนัส(2ครั้ง/ปี)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- รางวัลอายุงานการทำงาน
- ประกันสังคม

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 3 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด.
Address : 151/341 หมู่7 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
Telephone : 038-338-7156 ต่อ 13 Fax : 038-339-888
Email : chompoonuch.s@ec.co.th Website : www.ec.co.th
Map :