เจ้าหน้าที่บัญชี

Employer Agency Name : YONGGROUP
Location : Muang Chonburi
Category : Account/Cashier
Date Posted : 19 Dec 2018
Qualification / Description

- ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน โดยควบคุม ดูแล การรับและการเบิกจ่ายเงิน
ของบริษัทฯ
- ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้และในส่วนของค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย,สรุปเงินสดย่อยรายวัน
- บันทึกรายการเช็ครับ-เช็คจ่ายรายวัน
- บันทึกรับเงินสด
- ตรวจ statement ด้านรับ-จ่ายทุกบัญชี
- สรุปรายการเงินสดย่อยประจำวัน

 

  เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี , มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี(การเงิน 1ปี ขึ้นไป)
  มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี(ERP)
  มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีไหวพริบดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
  มีความคล่องตัวและทำงานภายใต้สภาวะกดดันในการทำงานได้ดี
  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

  สามารถเริ่มงานได้ทันทีและ/หรือ อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน

 

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 700 บาทต่อเดือน
- โบนัส,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน
- มีประกันชีวิตให้พนักงาน(กรณีประสบอุบัติเหตุ)
- เงินช่วยเหลืองานศพ,งานบวช,งานมงคลสมรส
- กองทุนฌาปณกิจ

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Bachelor
Minimum Experience : 1 Year(s)

Contact Information
Employer Agency Name : YONGGROUP
Address : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/613 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Telephone : 038-210-356-63 Fax : -
Email : hr@yongconcrefe.co.th Website : -
Map :