พนักงานบริการ / พนักงานส่งอาหาร

Employer Agency Name : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Customer Service / Support / Call Center
Date Posted : 02 Jan 2019
Qualification / Description

เป็นงานบริการร้านอาหารโดยปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานเช่นพนักงานเสิร์ฟและ พนักงานส่งอาหาร

 

  เพศหญิง/ชาย
  อายุ 18 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ม.3
  มีใจรักงานบริการและซื่อสัตย์
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
4. การปรับเงินประจำปี
5. Incentive
6. พักร้อน
7. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
8. เงินช่วยเหลือการสมรส
9. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม
10. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
11. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย
12. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
13. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
14. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : High School
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
Address : เลขที่ 306 ปากซอยสีลม 30 ถนนสีลม
Telephone : 02-635-7930 ต่อ 6304 Fax : 02-635-7971
Email : recruitcenter@crg.co.th Website : www.crg.co.th
Map :