เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนการผลิต

Employer Agency Name : บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Location : Muang Chonburi
Category : Account/Cashier
Date Posted : 17 Dec 2018
Qualification / Description

- ดูแลงานต้นทุนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย

  เพศชาย / หญิง
  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  วุฒิ.ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี/การเงิน
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
  ประสบการณ์งานบัญชี ด้านปิดงบการเงิน,งบกระแสเงินสด
  มีความซื่อสัตย์ , ขยัน , อดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Vocational
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Address : 188 หมู่ 9 ถ.บ้านเก่า ซอย 18 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง
Telephone : 038-156-652-4 ต่อ 0 Fax : 038-156-616
Email : hrmrg@syk.co.th Website : www.syk.co.th
Map :